SLANJE NOVCA U INOSTRANSTVO

Novac možete poslati iz najbliže banke u BiH na više od 500 000 lokacija širom svijeta.

Maksimalan iznos novca koji jedna osoba može poslati preko Western Uniona u toku mjesec dana je 2500 EUR (ili protivvrijednost).

Novac je moguće poslati u BAM i EUR*, a primalac preuzima novac u valuti dostupnoj u državi prijema. Za slanje novca preko Western Uniona nije potrebno imati otvoren račun u banci.

Proviziju uvijek plaća samo pošiljalac.

UPOZORENJE: Zaštitite se od prevara tako što nećete slati novac nepoznatim osobama ili za kupovinu robe/usluga preko interneta. Pročitaje više o prevarama i kako da se zaštitite. Detaljnije

Uputstvo za slanje novca

Da biste poslali novac iz BiH potrebno je da odete do najbliže banke.

Slanje

Pokažite važeću ličnu ispravu službeniku na šalteru i saopštite:

  • Državu u koju šaljete novac
  • Iznos
  • Ime i prezime osobe kojoj šaljete novac
  • Prebivalište osobe kojoj šaljete novac

Slanje

Službenik banke će Vas obavijestiti o naknadi za iznos koji šaljete i ukoliko ste saglasni uplatite novac.

Slanje

Nakon izvršenog slanja, službenik će Vam uručiti ovjeren primjerak obrasca sa desetocifrenim kontrolnim brojem transfera (MTCN) koji je potrebno da javite primaocu sa svojim podacima.

Osoba kojoj ste poslali novac prilikom preuzimanja novca treba da zna kontrolni broj transfera, ime i prezime pošiljaoca, kao i državu iz koje je novac poslat.

* Slanje novca unutar Bosne i Hercegovine moguće je samo u konvertibilnim markama.

Cjenovnik za slanje novca

Niže naknade za slanje novca iz BiH u BiH, Srbiju, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Albaniju

Iznos za slanje (BAM)
Naknada (BAM)
0.01
-
200.00
8.00
200.01
-
400.00
14.00
400.01
-
600.00
22.00
600.01
-
800.00
30.00
800.01
-
1000.00
36.00
1000.01
-
1300.00
48.00
1300.01
-
3000.00
50.00
3000.01
-
19558.00
70.00
MJESEČNI LIMIT ZA SLANJE 19.558.00 (BAM)

Naknade za slanje novca u ostale države

Iznos za slanje (BAM)
Naknada (BAM)
0.01
-
175.00
27.00
175.01
-
350.00
40.00
350.01
-
525.00
52.00
525.01
-
700.00
63.00
700.01
-
900.00
75.00
900.01
-
1300.00
97.00
1300.01
-
1700.00
117.00
1700.01
-
2100.00
135.00
2100.01
-
2500.00
153.00
2500.01
-
3000.00
175.00
3000.01
-
3500.00
195.00
3500.01
-
4000.00
215.00
Za svakih 500 BAM preko 4.000 BAM na cijenu (215 BAM) se dodaje 20 BAM
  • Home